Výroční členská schůze MO ČRS Protivín

Usnesení MO ČRS Protivín z členské schůze konané dne 23.3.2018

Členská schůze schvaluje:

 1. Volba mandátové komise
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba volební komise
 4. Zprávu o činnosti MO Protivín za rok 2017
 5. Zprávu hospodáře
 6. Finanční zprávu
 7. Zprávu činnosti čistoty vod
 8. Zprávu dozorčí komise
 9. Projev delegáta pana Jiřího Marka
 10. Volba členů výboru na funkční období 2018-2022
 11. Zvolení delegáta na územní konferenci
 12. Volba dozorčí komise
 13. Byl odsouhlasen návrh na zvýšení lovné míry štiky na 60 cm na revíru 421008 Blanice  Vodňanská 2-MO Protivín

Ukládá: Všem členům povinnost informovat se ve skřínce a na webových stránkách  na kanceláři o konání brigád a další činnosti. Zajistit uspořádání rybářských závodů.

Výroční členské schůze se zúčastnilo celkem 69 členů. Výbor MO děkuje všem za hojnou účast a přeje mnoho úlovků a hezkých chvil strávených u vody v letošním roce! V příloze  pak najdete aktualizovaný seznam kontaktů (email + telefon) na jednotlivé členy výboru, zvolené na funkční období 2018-2022.

Telefony MO 2018

 

About

Mohlo by Vás zajímat...

Your email will not be published. Name and Email fields are required